ჩვენმა გუნდმა ტექნიკური დახმარებისა და სპეციალისტების ორი თვის სისტემატიური მუშაობის შედეგად , საქართველოში პირველად შექმნა (შშმ პირთა დისტანციურ მუსიკალურ აქტივობაში ჩართვის ხელშეწყობის მიზნით) მძლავრი, ეფექტური ელექტრონული პლატფორმა.

შშმ პირთა ჩართულობით შექმნილი ელექტრონული გზამკვლევი, მოდულები, სხვადასხვა  რესურსები ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენს მიერ შექმნილ ახალ ელექტრონულ პლატფორმაზე.,

 

ჩვენი გუნდის წევრები

თეონა ყაჭეიშვილი

კოორდინატორი და ექსპერტი

ეკა ბერბიჭაშვილი

სპეციალური მასწავლებელი და მუსიკალური თერაპევტი

გვანცა კალანდაძე

ფსიქოლოგი

დოდო მელაძე

მეთოდისტი და მუსთერაპევტი

ალიონა თუთუნჯიანი

მუსთერაპევტი

მარიკა ცაგარეიშვილი

არტ თერაპევტი

მარინა ელიაშვილი

კორექტორი

გიორგი ხაბურძანია

ოპერატორი

გვანცა ლურსმანაშვილი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი

სალომე შამანაძე

კოორდინატორის ასისტენტი

თეა ჯინორია

პარაორკესტრის მუსიკის პედაგოგი